Εργαλεία

Αρχική -> Ψηφιακός Γραμματισμός -> Εργαλεία

Ακολουθώντας τον έλεγχο γεγονότων στο
Μεσογειακό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (MedDMO)

Τα Εργαλεία Ανάλυσης Πολυμέσων του MedDMO για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Σε αυτή την ενότητα περιγράφουμε τα εργαλεία ανάλυσης πολυμέσων που έχουν διατεθεί στους αρμόδιους για τον έλεγχο γεγονότων (fact-checkers), τα οποία τους βοηθούν στο καθημερινό τους έργο για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Τα συγκεκριμένα εργαλεία έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια αρκετών ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ (όπως τα REVEAL, InVID, WeVerify) και επεκτάθηκαν περαιτέρω για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις του τοπίου της παραπληροφόρησης στο πλαίσιο των έργων vera.ai and AI4Media.

Επιπλέον, όλα τα παρεχόμενα εργαλεία έχουν ενσωματωθεί σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που διευκολύνει τη διαχείριση πολυμεσικών συλλογών (εικόνων και βίντεο) καθώς και την ανάκτηση εικόνων και βίντεο με βάση το περιεχόμενο. Η συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MediaVerse, ενώ, νέες λειτουργίες που βοηθούν στον έλεγχο γεγονότων και στη δημοσιογραφική έρευνα έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του MedDMO.

Οι παρακάτω λειτουργίες παρέχονται προς το παρόν. Επιλέγοντας τον τίτλο κάθε λειτουργίας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε λεπτομερείς περιγραφές, (στην αγγλική γλώσσα) καθώς και σε ενδεικτικά παραδείγματα που εξηγούν την κάθε λειτουργία.

  • Ανάλυση πολυμέσων και αυτόματη επισήμανση: Κάθε πολυμεσικό αρχείο που ανεβαίνει στην πλατφόρμα αναλύεται και επισημαίνεται με βάση τα ανιχνευθέντα αντικείμενα όπως και τις ενέργειες που εμπεριέχονται σε αυτό. Σύντομες κειμενικές περιγραφές δημιουργούνται για κάθε αρχείο, ενώ, παράλληλα πραγματοποιείται αυτόματη ταξινόμηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως memes, με ενοχλητικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο, ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να φιλτράρουν το περιεχόμενο που αναζητούν.
  • Εντοπισμός Deepfake: Οι εικόνες και τα βίντεο αναλύονται για να καθοριστεί αυτόματα εάν τα πρόσωπα που εμπεριέχονται σε αυτές έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
  • Βοηθός επαλήθευσης εικόνας: Οι εικόνες αναλύονται με 14 αλγόριθμους για να καθοριστούν πιθανές παραποιήσεις.
  • Εκτίμηση τοποθεσίας: Οι εικόνες αναλύονται για να καθορίσουν την απεικονιζόμενη τοποθεσία βάσει της οπτικής ομοιότητας με οπτικά στοιχεία που είναι αντιπροσωπευτικά μιας συγκεκριμένης περιοχής.
  • Προηγμένη αναζήτηση με οπτική ομοιότητα: Οι εικόνες ή τα βίντεο που φέρουν οπτικές ή σημασιολογικές ομοιότητες αναγνωρίζονται αυτόματα.
  • Χειροκίνητη επισήμανση: Μια εύχρηστη διεπαφή που επιτρέπει στους χρήστες να επισημάνουν χειροκίνητα εικόνες (ή τμήματα εικόνων), καθώς και βίντεο ή χρονικά τμήματα αυτών.

Ορισμένα από αυτά τα εργαλεία, μαζί με διάφορα άλλα, είναι επίσης προσβάσιμα μέσω του Verification plugin, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό ως επέκταση σε προγράμματα περιήγησης που βασίζονται στον περιηγητή Chrome (όπως οι Chrome, Chromium, Edge, Opera, Brave).

Τέλος, μια κορυφαία πλατφόρμα συνεργατικού ελέγχου για την επαλήθευση ειδήσεων είναι το Truly Media, το οποίο χρησιμοποιείται από τα μέλη του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων (MedDMO) και άλλες ομάδες ελέγχου ειδήσεων που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων (EDMO).

Δοκιμάστε τα κουίζ μας!

Δοκιμάστε τα εκπαιδευτικά μας κουίζ και αξιολογήστε τις ικανότητές σας στην επαλήθευση γεγονότων. Τα κουίζ αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές σε σχετικές επιμορφωτικές δραστηριότητες.

Ξεκινήστε να παίζετε και αποδείξτε πόσο καλοί είστε στην επαλήθευση πληροφοριών!

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Fact-checking: A useful guide for beginners