Το MedDMO συνοπτικά

Αρχική -> Σχετικά με εμάς-> Το MedDMO συνοπτικά

Το Μεσογειακό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (MedDMO)

Το MedDMO είναι ένας περιφερειακός κόμβος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων (EDMO) που καλύπτει την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Το έργο, που ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2022 και το οποίο διαρκεί έως τον Μάιο του 2025, έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Digital Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2021-2027) για τη δημιουργία εθνικών κόμβων ψηφιακών μέσων με στόχο την επέκταση της εμβέλειας του EDMO.

Στο MedDMO συμμετέχουν τρεις χώρες (Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα) που εκτός από τις γεωγραφικές ομοιότητες, αντιμετωπίζουν αρκετά παρόμοιες προκλήσεις σχετικά με εκστρατείες παραπληροφόρησης, οι οποίες συχνά προσπαθούν να πολώσουν τη συζήτηση εντός της ΕΕ, σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και ο έλεγχος των συνόρων.

Το MedDMO είναι μια κοινοπραξία που παρέχει νέους δρόμους για συνεργατικό έλεγχο ειδήσεων, εστιάζοντας σε αναδυόμενες εκστρατείες παραπληροφόρησης που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη περιοχή της Μεσογείου. Στοχεύει να αποτελέσει δύναμη εκπροσώπησης μιας κρίσιμης πηγής πληροφόρησης σε τοπικά περιβάλλοντα που την χρειάζονται.

Το MedDMO φέρνει κοντά ερευνητικούς οργανισμούς, ομάδες ψηφιακής επαλήθευσης ειδήσεων και μέσα ενημέρωσης με διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο,  δραστηριότητα στον τομέα της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και σημαντική συμμετοχή στα οικοσυστήματα των μέσων ενημέρωσης των τριών χωρών. Σχεδιάζει δε να δημιουργήσει μια τεχνολογική πλατφόρμα άμεσα συνδεδεμένη με την υποδομή του EDMO και να παράγει καθημερινά  ερευνητική εργασία που θα τροφοδοτεί το κεντρικό και τα άλλα εθνικά παρατηρητήρια με πολύτιμη πληροφόρηση.

Ο ιστότοπoς του MedDMO είναι η ψηφιακή πύλη που φιλοξενεί τους ελέγχους ειδήσεων που γίνονται από δημοσιογράφους και ερευνητές από τις τρεις χώρες. Περιλαμβάνει επίσης τις αναλυτικές δραστηριότητες της κοινοπραξίας σχετικά με την περαιτέρω προώθηση της παιδείας πάνω σε θέματα μέσων επικοινωνίας και των μεθόδων επαλήθευσης ειδήσεων.

Οι εταίροι του MedDMO αναμένεται να αντιμετωπίσουν δημοσιογραφικά και επιστημονικά ζητήματα όπως η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή, η υγεία, οι εκλογές και η τεχνολογία – θέματα που συχνά εμφανίζονται στο επίκεντρο εκστρατειών παραπληροφόρησης που έχουν πολώσει την ΕΕ.