Σχετικά με το MedDMO

Το MedDMO (Μεσογειακό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων) απαρτίζεται από ψηφιακούς ερευνητικούς δημοσιογράφους, ειδικούς στον ψηφιακό γραμματισμό και ακαδημαϊκούς ερευνητές (από Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα), οι οποίοι συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν την κρίση παραπληροφόρησης που μαστίζει τις δημοκρατίες παγκοσμίως. Το πρόγραμμα ανήκει στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (EDMO), ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο παρατηρητηρίων που επιχειρεί να αποτρέψει αφηγήματα παραπληροφόρησης που δρουν πολωτικά μέσα στην ΕΕ.
 • Όλα
 • COVID-19
 • Επιστήμη
 • Κοινωνία
 • Οικονομία
 • Ουκρανία
 • Περιβάλλον
 • Πολιτική
 • Τεχνολογία
 • Υγεία
 • Fact-Checkers

Νέα & Εκδηλώσεις

Ψηφιακός Γραμματισμός

Παρατηρητήρια EDMO

Εταίροι