Επαληθεύσεις του μήνα

Αρχική -> Έλεγχος Γεγονότων -> Επαληθεύσεις του μήνα

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (EDMO), με τη συνεισφορά όλων των παρατηρητηρίων EDMO, δημοσιεύει κάθε μήνα ένα διαδραστικό χάρτη με μια επιλογή από τα πιο ενδιαφέροντα άρθρα επαλήθευσης γεγονότων.