Η 1η ετήσια έκθεση του MedDMO (2023) για τις πρακτικές των διαδικτυακών πλατφόρμων και την υποστήριξη των εθνικών αρχών για τα μέσα (για την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα)

Σας παρουσιάσουμε την πρώτη ετήσια έκθεση του MedDMO για τη παρακολούθηση των πρακτικών των μεγάλων διαδικτυακών πλατφόρμων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την υποστήριξη των εθνικων αρχών για τα μέσα στις τρεις χώρες, Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα για το 2023.

Η έκθεση παρουσιάζει μια ποιοτική αξιολόγηση των πρακτικών κατά της παραπληροφόρησης των παρακάτω δημοφιλών διαδικτυακών πλατφορμών: Meta (Facebook, Instagram), Google (YouTube, Search, Ads), και TikTok και συγκεκριμένα για την εφαρμογή των πρακτικών αυτών στην Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα.

Η έκθεση επικεντρώνεται στην εφαρμογή του υπογεγραμμένου Κώδικα Πρακτικής για την παραπληροφόρηση (Code of Practice on Disinformation) για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Ιουνίου 2023.

Επίσης παρουσιάζονται οι ερευνητικές δραστηριότητες του MedDMO που επικεντρώνονται στον αυτόματο εντοπισμό παραπληροφορητικού περιεχομένου στις πλατφόρμες, οι πολιτικές και οι κανονισμοί κατά της παραπληροφόρησης στις τρεις χώρες, και οι συνολικές δραστηριότητες υποστήριξης των εθνικών αρχών των μέσων ενημέρωσης στις τρεις χώρες, την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το Εθνικού Συμβούλιου Ραδιοτηλεόρασης Ελλάδος, και την Ραδιοτηλεοπτική Αρχή της Μάλτας.

Αυτή η ανάλυση αποτελεί το πρώτο βήμα για την ολοκληρωμένη εξέταση των πρακτικών των πλατφορμών για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στα ψηφιακά οικοσυστήματα της Κύπρου, της Ελλάδας και της Μάλτας. Μέσω αυτής της διερεύνησης, εντοπίζονται οι επικρατούσες τάσεις, οι προκλήσεις και οι πιθανές στρατηγικές για τον μετριασμό του αντίκτυπου της παραπληροφόρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να διαβάσετε την πλήρη έκθεση, στον σύνδεσμο εδώ. (Σημείωση: Το περιεχόμενο της έκθεσης είναι στα Αγγλικά.)