Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ενημερωτική εκδήλωση για την παραπληροφόρηση και τις πρακτικές επαλήθευσης περιεχομένου

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παραπληροφόρηση και τεχνικές επαλήθευσης περιεχομένου» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 στις εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Λευκωσία.  Η εκδήλωση που απευθύνονταν σε όλο το προσωπικό της βιβλιοθήκης του εκπαιδευτικού ιδρύματος, έλαβε χώρα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Mediterranean Digital Media Observatory” και των δράσεων σχετικά με τον Γραμματισμό στα Μέσα – ψηφιακό γραμματισμό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν πληροφορίες για τις δράσεις και τους στόχους του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος ενώ στη συνέχεια η παρουσίαση επικεντρώθηκε στο φαινόμενο της παραπληροφόρησης στον χώρο του διαδικτύου και τα βασικά χαρακτηριστικά του καθώς επίσης και στην ύπαρξη εργαλείων/πρακτικών που βοηθούν στην επαλήθευση του περιεχομένου. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν ενεργά με ερωτήσεις και τοποθετήσεις δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παραπάνω θέματα, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι πολλά στοιχεία είναι χρήσιμα πάνω στη δουλειά τους.