Δημιουργήθηκε το Κέντρο Κατά της Παραπληροφόρησης Fact-Check Cyprus στο ΤΕΠΑΚ

Η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει τη δημιουργία του Κέντρου κατά της Παραπληροφόρησης Fact-Check Cyprus (https://factcheckcyprus.org).

Πρόκειται για την πρώτη ομάδα κατά της παραπληροφόρησης που έχει συσταθεί στην Κύπρο για τη μελέτη και την κατάρριψη ψευδών ισχυρισμών. Αποτελεί την κορύφωση μίας συνεργασίας ατόμων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σε Κύπρο και Ελλάδα.
Ο στόχος του Κέντρου είναι διπλός: από τη μία πλευρά η αποδόμηση ψευδών ειδήσεων και από την άλλη η εκπαίδευση του κοινού σε θέματα καταπολέμησης παραπληροφόρησης και στον ψηφιακό γραμματισμό (media literacy).

Η συμφωνία υπογράφτηκε στις 16 Νοεμβρίου 2023, από τον Δρ. Μαρίνο Κουτσομιχάλη εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ και την Δρ. Λουκία Ταξιτάρη από την ομάδα του Fact-Check Cyprus. Παρόντες ήταν ο Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας Μιχάλης Σιριβιανός και ο Θάνος Σιτίστας, που έχει αναλάβει το ρόλο του εξωτερικού συμβούλου.

Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στο τέλος της εκδήλωσης «Παραπληροφόρηση/ Αντι-παραπληροφόρηση και μετανάστευση» που έλαβε χώρο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η εκδήλωση οργανώθηκε από τις καθηγήτριες Δήμητρα Μιλιώνη και Λία Σπυρίδου του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδων Διαδικτύου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε αναφορά στο σημαντικό έργο του προγράμματος MedDMO αλλά και το γενικότερο πλαίσιο του EDMO.