Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ενημερωτική εκδήλωση σε μαθητές για την παραπληροφόρηση και τις πρακτικές επαλήθευσης περιεχομένου

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παραπληροφόρηση και τεχνικές επαλήθευσης περιεχομένου» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) στη Λευκωσία. Η εκδήλωση που απευθύνονταν σε μαθητές γυμνασίου – λυκείου (ηλικίας 15 έως 18 ετών) διεξήχθη στο πλαίσιο του MedDMO και τις φετινές καλοκαιρινές ακαδημίες του Πανεπιστημίου για μαθητές σχολείων της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν πληροφορίες για τις δράσεις και τους στόχους του MedDMO με τους μαθητές να συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με το φαινόμενο της παραπληροφόρησης στον χώρο του διαδικτύου, τα βασικά χαρακτηριστικά του και την ύπαρξη εργαλείων/πρακτικών που βοηθούν στην επαλήθευση περιεχομένου. Οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν ενεργά με ερωτήσεις και παρατηρήσεις, επιδεικνύοντας έντονο ενδιαφέρον για τα παραπάνω θέματα, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για τον αντίκτυπο και την επικράτηση της παραπληροφόρησης στο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης και την κοινωνία γενικότερα.