Όχι, αυτή η εικόνα ΔΕΝ προέρχεται από βιβλίο της έκτης δημοτικού στην Ελλάδα - Featured image

Όχι, αυτή η εικόνα ΔΕΝ προέρχεται από βιβλίο της έκτης δημοτικού στην Ελλάδα

Από τα τέλη Απριλίου 2023, φωτογραφία που διαδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσιάζει σελίδα από παιδικό βιβλίο σεξουαλικής αγωγής, πλαισιώνεται με τον ισχυρισμό πως πρόκειται για βιβλίο της έκτης δημοτικού στη χώρα μας. Όπως θα δούμε στη συνέχεια όμως ο ισχυρισμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Παραδείγματα αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα:

Η υπό εξέταση φωτογραφία είναι η εξής:

Στις υπό εξέταση αναρτήσεις την εικόνα πλαισιώνει το εξής κείμενο:

Αυτό τό woke,υπάρχει σέ βιβλίο τής ΣΤ δημοτικού;
Αντί νά μαθαίνουν τά παιδιά νά σκέφτονται κ νά έχουν κρίση,που έχει γίνει τό μυαλό τους χυλός χωρίς ηθικό προσανατολισμό,από τήν παντός είδους προπαγάνδα,χωρίς γνώση παρά μόνο εκπαίδευση,λές κ είναι σκυλιά.
Τά μαθαίνουν αυτό.

Τι ισχύει

Εκ πρώτης όψεως είναι εμφανές πως η φωτογραφία έχει υποστεί επεξεργασία από εφαρμογή αυτόματης μετάφρασης, ώστε να μεταφραστεί στα ελληνικά το κείμενο της συγκεκριμένης σελίδας του βιβλίου, δίνοντας έτσι την εντύπωση πως πρόκειται για ελληνικό.

Στην πραγματικότητα, το συγκεκριμένο βιβλίο δεν είναι ελληνικό, ούτε διδάσκεται στα σχολεία της χώρας μας. Πρόκειται για το ολιγοσέλιδο ενημερωτικό εγχειρίδιο “Klipp und Klar“, το οποίο κυκλοφορεί στην Ελβετία από τον Οργανισμό Σεξουαλικής Υγείας της χώρας (L’organisation Santé Sexuelle Suisse) σε τρεις γλώσσες, Γερμανικά, Γαλλικά, και Ιταλικά. Ο εν λόγω οργανισμός δεν αποτελεί κρατικό φορέα εκπαίδευσης, ωστόσο συνεργάζεται με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας της Ελβετίας (L’Office fédéral de la santé publique) και αποτελεί διαπιστευμένο μέλος της International Planned Parenthood Federation (IPPF), μιας διεθνούς ομοσπονδίας με στόχο την παροχή ιατρικής περίθαλψης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης για θέματα όπως η αντισύλληψη, η άμβλωση και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Μια από τις πρώτες εμφανίσεις της επίμαχης σελίδας του εγχειριδίου στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται πως έγινε τον Αύγουστο του 2022 σε ανάρτηση στο Twitter, με σχόλιο στην σέρβικη γλώσσα «Πούτιν βιάσου!» και επισήμανση πως πρόκειται για βιβλίο «από την 6η τάξη σχολείου της Ελβετίας», κάτι που όπως θα δούμε στη συνέχεια, όμως, δεν ισχύει:

Πηγή εικόνας: @photohorse51/Twitter

Το εγχειρίδιο

Το θέμα του εγχειριδίου αναλύεται στην ιστοσελίδα του Ελβετικού Κέντρου Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης και Συμβουλευτικής, Lust Und Frust, μιας οντότητας που επίσης δεν αποτελεί κρατικό φορέα εκπαίδευσης αλλά παρέχει συντονισμό και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νέους ηλικίας 10-21 ετών καθώς και σε ειδικούς που ασχολούνται με νέους, όπως δασκάλους και εργαζόμενους στο χώρο της υγείας. Στην περιγραφή του εγχειριδίου διαβάζουμε τα εξής:

Το Klipp und Klar είναι ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τη σεξουαλική υγεία για νέους με αναπηρίες ή αναγνωστικές δυσκολίες από περίπου 13 ετών.

Εξηγεί διάφορα σεξουαλικά δικαιώματα και κανόνες σε κατανοητή γλώσσα. Για παράδειγμα, συζητείται το δικαίωμα στην ατομική σεξουαλικότητα, το δικαίωμα στην ενημέρωση σχετικά με τα αντισυλληπτικά ή την προστασία από σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις καθώς και η διαδικασία σε περίπτωση μη προγραμματισμένης εγκυμοσύνης. Αντιμετωπίζονται όμως και τα δικαιώματα σε σχέση με τη σεξουαλική βία, σε εικονικές και πραγματικές καταστάσεις, το σώμα ενός ατόμου και η απόφασή του σχετικά με το γάμο.

Στόχος είναι η εκπαίδευση των νέων σχετικά με τα σεξουαλικά τους δικαιώματα και, κατά συνέπεια, η ενίσχυση της αυτοδιάθεσής τους.

Το φυλλάδιο είναι κατάλληλο ως πληροφοριακό υλικό για διανομή καθώς και ως βάση για διδασκαλία και συζήτηση με νέους σε ειδικά και κανονικά σχολεία, κοινωνικά ιδρύματα ή στο σπίτι. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, οι σύνδεσμοι παρατίθενται τόσο σε τυπική όσο και σε απλή γλώσσα.

Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Σεξουαλικής Υγείας της Ελβετίας διαβάζουμε πως το εν λόγω εγχειρίδιο είναι εγκεκριμένο για παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών και είναι κατάλληλο για χρήση σε σχολεία και συμβουλευτικά κέντρα, χωρίς όμως να αναφέρεται πουθενά η επίσημη ένταξή του στη διδακτέα ύλη των σχολείων της χώρας:

Πηγή εικόνας: Οργανισμός Σεξουαλικής Υγείας της Ελβετίας (μετάφραση από Google)

Επιπροσθέτως, το εγχειρίδιο διατίθεται προς μεταφόρτωση και πωλείται από τον Οργανισμό Σεξουαλικής Υγείας της Ελβετίας (εδώ) αλλά και από το Ελβετικό Κέντρό Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης και Συμβουλευτικής (εδώ) και δεν διανέμεται από το κράτος ή από την Ελβετική Διάσκεψη των Καντονιακών Υπουργών Παιδείας.

Τέλος, το “Klipp und Klar” δεν εντοπίζεται στις επίσημες ιστοσελίδες της Κρατικής Γραμματείας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ελβετίας, ούτε της Ελβετικής Διάσκεψης των Καντονιακών Υπουργών Παιδείας. Λόγω διαφορών στο Ελβετικό σύστημα παιδείας ανάμεσα στα Καντόνια (διοικητικές υποδιαιρέσεις) της χώρας, αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα ένταξης του σε κάποια σχολεία ως βοήθημα, κατ’ επιλογή του διδακτικού προσωπικού, ωστόσο δείχνει πως δεν έχει ενταχθεί επισήμως στη διδακτέα ύλη των σχολικών βαθμίδων.

Συμπέρασμα

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές πως, σε αντίθεση με τους υπό εξέταση ισχυρισμούς, το περιεχόμενο που παρουσιάζει η φωτογραφία δεν προέρχεται από βιβλίο της έκτης δημοτικού στη χώρα μας. Η φωτογραφία απεικονίζει εγχειρίδιο που εκδίδεται στην Ελβετία και αποσκοπεί στην ενημέρωση παιδιών άνω των 12 ετών για θέματα σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική υγεία, όπως η αντισύλληψη, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και η σεξουαλική βία. Διανέμεται μόνο μέσω μη κρατικών οργανισμών και, αν και έχει κριθεί κατάλληλο για χρήση σε συμβουλευτικά κέντρα και σχολεία, δεν καταφέραμε να το εντοπίσουμε στη διδακτέα ύλη των σχολείων της Ελβετίας.

Διόρθωση (3 Ιουνίου 2023): διορθώθηκε η μετάφραση του tweet του @photohorse51 από το εσφαλμένο “κατηγορήστε τον Πούτιν!” σε “Πούτιν βιάσου!”.

Fact Checker Logo

Έλεγχος γεγονότων

Συγγραφέας: Αντώνης Παπαθανασίου

Αρχικά δημοσιεύτηκε εδώ.