Έργο που χρηματοδοτήθηκε από το MedDMO παρουσιάστηκε σε Διεθνές Συνέδριο για ΑΙ στις ΗΠΑ

Ο Δρ. Νίκος Σαλαμάνος από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε μια ερευνητική εργασία για την ανίχνευση της παραπληροφόρησης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) στο 18ο Διεθνές Συνέδριο AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) για το Διαδίκτυο και τα Κοινωνικά Δίκτυα (ICWSM ’24) στο Μπάφαλο των Η.Π.Α.

Πρόκειται για μια έρευνα προϊόν συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (CUT), της IMDEA Networks Madrid και της LSTECH ESPANA SL, η οποία και χρηματοδοτήθηκε από τα έργα MedDMO και INCOGNITO EU.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πλήρη εργασία εδώ.

Επιπλέον, μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο του MedDMO εδώ.