Η Ισπανία ΔΕΝ αποποινικοποίησε τις σεξουαλικές πράξεις με ζώα - Featured image

Η Ισπανία ΔΕΝ αποποινικοποίησε τις σεξουαλικές πράξεις με ζώα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ισπανία αποποινικοποίησε τις σεξουαλικές πράξεις με ζώα εφόσον δεν προκαλείται στο ζώο σωματική βλάβη. Όπως γράφεται, “η κτηνοβασία δε θα θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα εάν δεν υπάρχουν τραυματισμοί στο ζώο”. Αφορμή υπήρξε η έγκριση ενός νέου νόμου από το ισπανικό κοινοβούλιο περί της ευημερίας των ζώων. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Παραδείγματα σε ιστοσελίδες: katohika.gr, conserva.gr, inewsgr.com, ellas2.wordpress.com, dekeleianews.gr, aktines.blogspot.com, romios.online, hellenicrevenge.blogspot.com, oparlapipas.gr , redskywarning.blogspot.com, gegonotstomikroskopio.com, taxalia.blogspot.com, choratouaxoritou.gr, triklopodia.gr, filoi-esfigmenou.gr, sinomosiologos.blogspot.com

Παραδείγματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Τι ισχύει

Η αναθεώρηση του μέχρι πρότινος νόμου για την ευημερία των ζώων είχε προταθεί ήδη από το 2022 από το σοσιαλιστικό κόμμα και πιο συγκεκριμένα από την υπουργό κοινωνικών δικαιωμάτων Ione Bellara. Ενώ η αναθεώρηση εγκρίθηκε από το ισπανικό κοινοβούλιο στις 9 Φεβρουαρίου 2023, δεν έχει τεθεί σε ισχύ καθώς πρέπει να περάσει και από τη Γερουσία.

Ο νέος νόμος καταργεί το άρθρο 337 του Οργανικού Νόμου του 2015, σύμφωνα με το οποίο:

“τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τριών μηνών και μίας ημέρας έως ενός έτους και ειδικό αποκλεισμό από ένα έτος και μία ημέρα έως τρία έτη για την άσκηση επαγγέλματος, ή εμπορίας που αφορά ζώα και την εκτροφή ζώων, όποιος με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιονδήποτε τρόπο ή διαδικασία κακομεταχειρίζεται αδικαιολόγητα ζώο, προκαλεί στο ζώο τραυματισμό που βλάπτει σοβαρά την υγεία του ή το υποβάλλει σε σεξουαλική εκμετάλλευση:

(α) σε κατοικίδιο ή εξημερωμένο ζώο,

(β) ζώο το οποίο είναι συνήθως εξημερωμένο,

(γ) σε ζώο που ζει προσωρινά ή μόνιμα υπό τον έλεγχο του ανθρώπου, ή

(δ) σε οποιοδήποτε ζώο που δε ζει στη φύση”

Το άρθρο 337 του Ποινικού Κώδικα

Σε μέσα που αναπαράγουν τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς διαβάζουμε:

“Η κτηνοβασία δε θα θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα εάν δεν υπάρχουν τραυματισμοί στο ζώο”.

Ουσιαστικά, ο όρος “κτηνοβασία” δεν υπάρχει ούτε στον παλιό, αλλά ούτε και στον αναθεωρημένο νόμο. Αυτό που άλλαξε είναι η διατύπωση. Ενώ ο νόμος του 2015 έκανε λόγο για “σεξουαλική εκμετάλλευση” των ζώων, με το νέο άρθρο 340 του Ποινικού Κώδικα, γίνεται αναφορά σε “πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα”.

Ο νόμος που θεσπίστηκε το 2015

Μετάφραση: “Η μεταρρύθμιση εκμεταλλεύεται αυτό το σημείο για να ενισχύσει την προστασία των ζώων, με τον ορισμό εκείνων που αποτελούν το αντικείμενο του εγκλήματος γεγονός που αυξάνει την ασφάλεια κατά την εφαρμογή του νόμου, και την αναθεώρηση των τιμωρητέων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ζώων, καθώς και των κυρώσεων που εφαρμόζονται σε αυτές”.

Η αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα

Μετάφραση: “Το άρθρο 337 διαγράφεται. Το άρθρο 337α διαγράφεται”.

Αυτή η αλλαγή ήταν απαραίτητη, καθώς η απροσδιοριστία του όρου “σεξουαλική εκμετάλλευση” είχε δώσει αφορμή για διαφορετικές ερμηνείες. Για ορισμένους νομικούς, ο όρος “σεξουαλική εκμετάλλευση” προϋποθέτει κίνητρο κέρδους, επομένως, η σεξουαλική σχέση με ένα ζώο, κατά την οποία δεν υπάρχει κακομεταχείριση ή κέρδος οποιουδήποτε είδους, δε θα συνιστούσε αδίκημα.

Αντίθετα, με τον νέο νόμο, όλες οι πράξεις σεξουαλικής φύσης τιμωρούνται. Ωστόσο, μια παρερμηνεία του νέου νόμου υπήρξε αφορμή για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Αρχικά, το άρθρο 340 αναφέρει πως θα τιμωρούνται με φυλάκιση από τρεις έως δώδεκα μήνες, χρηματική ποινή από έξι έως 12 μήνες, στέρηση του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος, εμπορίου που σχετίζεται με τα ζώα και με την εκτροφή ζώων, πράξεις σεξουαλικής φύσης που προκάλεσαν τραυματισμό στο ζώο και απαιτείται κτηνιατρική θεραπεία για την αποκατάσταση της υγείας του.

Η αρχή του άρθρου 340 του Ποινικού Κώδικα

Έτσι, δημιουργήθηκε ψευδώς η εντύπωση πως πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα που δεν τραυματίζουν το ζώο, δεν αποτελούν ποινικό αδίκημα. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Στη συνέχεια του εν λόγω άρθρου διαβάζουμε πως εάν οι τραυματισμοί που προκλήθηκαν δεν απαιτούν κτηνιατρική περίθαλψη ή εάν το ζώο έχει υποστεί σοβαρή κακομεταχείριση χωρίς να προκληθεί τραυματισμός, τότε επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από έναν έως δύο μήνες, κοινωφελής εργασία από μία έως 30 ημέρες ή στέρηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εμπορίας που σχετίζεται με τα ζώα και με την εκτροφή ζώων από τρεις μήνες έως ένα έτος.

Η συνέχεια του νόμου 340

Άρα, οποιαδήποτε περίπτωση τέλεσης πράξης σεξουαλικής φύσης απέναντι σε ζώα αποτελεί ποινικό αδίκημα και υπάρχει ανάλογη τιμωρία, όπως προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα της Ισπανίας. Η διάκριση έγκειται στην πρόκληση τραυματισμού στο ζώο που να απαιτεί κτηνιατρική φροντίδα για την αποκατάστασή του ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση, προβλέπονται πιο σκληρές κυρώσεις απ’ ό,τι στη δεύτερη.

Όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της υπουργού κοινωνικών δικαιωμάτων Ione Bellara:

“Όλες οι σεξουαλικές πράξεις με ζώα θα τιμωρούνται. Σε περίπτωση που προκαλούν τραυματισμούς, θα θεωρούνται εγκλήματα. Στα υπόλοιπα – λιγότερο σοβαρά αδικήματα – θα ταξινομούνται ως κακοποίηση χωρίς ορατά σημάδια τραυματισμού”.

Τέλος, οι μεταρρυθμίσεις στον ποινικό κώδικα, μεταξύ των οποίων και το επίμαχο νομοσχέδιο, θα πρέπει να εγκριθούν και από τη Γερουσία, η οποία έχει το δικαίωμα άσκησης βέτο ή τροποποίησης του νομοσχεδίου. Εάν κάτι τέτοιο εφαρμοστεί, τότε το κείμενο πρέπει να επιστραφεί, μαζί με την εκάστοτε αιτιολόγηση, στο κοινοβούλιο, το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση. Οι ενέργειες της Γερουσίας δεν είναι καταληκτικές, αφού το κοινοβούλιο μπορεί να απορρίψει τις τροποποιήσεις που πρότεινε η Γερουσία και να άρει το βέτο μέσω ψηφοφορίας.

Συμπέρασμα

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Οι υπό εξέταση μεταρρυθμίσεις στον ποινικό κώδικα της Ισπανίας ορίζουν πως οποιαδήποτε πράξη σεξουαλικής φύσης απέναντι σε ζώο αποτελεί ποινικό αδίκημα. Σε κάθε περίπτωση, ο νόμος δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ, καθώς δεν έχει λάβει την έγκριση της Γερουσίας.

Fact Checker Logo

Έλεγχος γεγονότων

Συγγραφέας: Αλέξανδρος Τάσσος

Αρχικά δημοσιεύτηκε εδώ.