Η Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΕΝ επεξεργάζεται νόμο που θα προβλέπει την απαλλοτρίωση κατοικιών - Featured image

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΕΝ επεξεργάζεται νόμο που θα προβλέπει την απαλλοτρίωση κατοικιών

Από τις αρχές Φεβρουαρίου σε ιστοσελίδες και λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαμοιράζεται ο ισχυρισμός πως, με αφορμή ένα νέο νομοσχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων για περιβαλλοντικούς λόγους, οι κατοικίες που δεν θα αναβαθμιστούν στο χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται, θα κατασχεθούν.

Παραδείγματα σε ιστοσελίδες και ιστολόγια: katohika.gr, skeftomasteellhnika.blogspot.com, kontasas.gr, tzafnews.gr

Παραδείγματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Τι ισχύει

Όπως ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου στις 9 Φεβρουαρίου 2023 η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της δέσμης “Fit for 55”, η οποία αναφέρεται στον στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, εξετάζεται ένα νέο νομοσχέδιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, αφού αυτά ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία προέρχονται κυρίως από την κατασκευή, τη χρήση, την ανακαίνιση και την κατεδάφιση.

Αναλυτικότερα:

Όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές από το 2028, ενώ τα νέα κτίρια που καταλαμβάνονται, λειτουργούν ή ανήκουν σε δημόσιες αρχές από το 2026 (η Επιτροπή πρότεινε το 2030 και το 2027 αντίστοιχα). Όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ηλιακές τεχνολογίες μέχρι το 2028, όπου είναι τεχνικά κατάλληλο και οικονομικά εφικτό, ενώ τα κτίρια που υποβάλλονται σε σημαντική ανακαίνιση έχουν μέχρι το 2032 να συμμορφωθούν. Τα οικιστικά κτίρια θα πρέπει να επιτύχουν τουλάχιστον την κατηγορία ενεργειακής κλάσης Ε μέχρι το 2030 και D έως το 2033. Τα μη οικιστικά και δημόσια κτίρια θα πρέπει να επιτύχουν τις ίδιες κλάσεις μέχρι το 2027 και το 2030 αντίστοιχα (η Επιτροπή πρότεινε F και Ε).

Αξίζει να επισημάνουμε πως από το παραπάνω νομοσχέδιο εξαιρούνται τα μνημεία, ενώ άπτεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίσουν για την εξαίρεση κτιρίων που προστατεύονται για την ειδική αρχιτεκτονική ή ιστορική τους αξία, εκκλησιών και τόπων λατρείας.

Τα Ellinika Hoaxes επικοινώνησαν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά από ερώτημα που στείλαμε στο γραφείο Τύπου, λάβαμε την απάντηση πως, πέρα από τα προαναφερθέντα κτίρια, από το νέο αυτό νομοσχέδιο εξαιρούνται επίσης:

α) Κτίρια με χρόνο χρήσης δύο ετών ή λιγότερο, βιομηχανικοί χώροι, εργαστήρια, αποθήκες και μη οικιστικά κτίρια με πολύ χαμηλή ενέργεια και ζήτηση θέρμανσης ή ψύξης, σταθμοί υποδομής, όπως σταθμοί μετασχηματιστών, υποσταθμοί, μονάδες ελέγχου πίεσης, σιδηροδρομικές κατασκευές, καθώς και μη οικιστικά γεωργικά κτίρια που χρησιμοποιούνται από έναν τομέα που καλύπτεται από εθνική συμφωνία για την ενεργειακή απόδοση.

β) Οικιστικά κτίρια που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν είτε για λιγότερο από τέσσερις μήνες του έτους είτε, εναλλακτικά, για περιορισμένο ετήσιο χρόνο χρήσης και με αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας μικρότερη από 25 % αυτού που θα ήταν αποτέλεσμα χρήσης ολόκληρου του έτους

γ) αυτόνομα κτίρια με συνολική χρήσιμη επιφάνεια δαπέδου μικρότερη από 50 m²

Στα δημοσιεύματα που διαδίδουν τον ισχυρισμό διαβάζουμε:

“Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δε θα σας επιτραπεί να ζήσετε στο ακίνητό σας ή να το νοικιάσετε. Η τράπεζα στην οποία πήρατε το στεγαστικό δάνειο θα το απαιτήσει σίγουρα πίσω και θα μείνετε άφραγκοι και θα καταλήξετε σε κατάσχεση”.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί, αφού στο νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία αναφορά σε κατάσχεση ή σε απώλεια περιουσίας, κάτι για το οποίο μας διαβεβαίωσε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαντώντας σε ερώτημα που υποβάλλαμε.

Το προσχέδιο του κειμένου δεν προβλέπει τη δυνατότητα έξωσης ενοικιαστών ή απώλειας περιουσίας. Όχι μόνο δεν αναφέρεται απαλλοτρίωση ή απώλεια περιουσίας στο κείμενο, αλλά η συνθήκη δεν εκχωρεί επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να λάβει τέτοια μέτρα. Δεν υπάρχει τίποτα στο κείμενο που να σχετίζεται με απαγόρευση να ζει κανείς σε ορισμένα κτίρια.

Αντιθέτως, όπως τονίστηκε, το νομοσχέδιο ορίζει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να παρέχουν τα κατάλληλα μέτρα χρηματοδότησης και υποστήριξης σε συνδυασμό με άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Recovery and Resilience Facility, το Social Climate Fund και τα κεφάλαια πολιτικής συνοχής. Τα κράτη-μέλη θα παρέχουν τα κατάλληλα οικονομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων, ιδιαίτερα στα ευάλωτα νοικοκυριά, στα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος και σε άτομα που συμπεριλαμβάνονται στην κοινωνική στέγαση.

Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε πως η προτεινόμενη νομοθεσία θα συζητηθεί στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και θα τεθεί σε ψηφοφορία την επόμενη μέρα, όπου μετά από διαπραγματεύσεις, το νομοσχέδιο θα λάβει την τελική του μορφή.

Συμπέρασμα

Με βάση τα παραπάνω συνάγουμε πως ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Το υπό εξέταση νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει εγκριθεί ακόμα καθώς θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 14 Μαρτίου 2023, ορίζει την ενεργειακή αναβάθμιση συγκεκριμένων κτιρίων. Εκπρόσωπος Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε στα Ellinika Hoaxes πως δεν προκύπτει από πουθενά ότι η μη συμμόρφωση με το εν λόγω νομοσχέδιο συνεπάγεται με κατάσχεση ή απώλεια περιουσίας, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τη δυνατότητα να λάβει τέτοια μέτρα.

Fact Checker Logo

Έλεγχος γεγονότων, Περιβάλλον, Πολιτική

Συγγραφέας: Αλέξανδρος Τάσσος

Αρχικά δημοσιεύτηκε εδώ.