Νέα συνάντηση MedDMO στην Κύπρο τέλη Μαρτίου

Οι εκπρόσωποι των συνεργατών στο πλαίσιο του MedDMO πρόκειται να συναντηθούν στην Κύπρο στα τέλη Μαρτίου 2023 για δύο ημέρες (29-30/3).

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο νέος δικτυακός τόπος MedDMO θα παρουσιαστεί σε εκπροσώπους του Τύπου.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, οι εταίροι θα αναλύσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον αντίστοιχο τομέα εργασίας τους, με στόχο την ενθάρρυνση περαιτέρω συνεργατικών κινήσεων καθώς το έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου δράσης του.